Spółdzielnia BTW

Spółdzielnia BTW jest przedsiębiorstwem społecznym. Prowadzi działalność w oparciu o osobistą pracę jej członków oraz pracowników. Tworzą ją osoby niepełnosprawne, defaworyzowane na różnych poziomach aktywności. Spółdzielnia działa w kierunku reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.

Nasze cele

Celem działalności jest mówić językiem korzyści, poprzez budowanie profesjonalnej oferty współpracy dla szerokiej gamy podmiotów, aby tym samym spełniać potrzeby swoich członków. Nie są to jedynie potrzeby materialne. Często odnoszą się do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez udział w wydarzeniach, konkursach, targach, współuczestnictwo w projektach partnerskich podmiotów ekonomii społecznej.
Spółdzielnia BTW zabiega o środki dotacyjne na realizację projektów ze źródeł lokalnych oraz państwowych, korzysta z pomocy i wsparcia ośrodków OWES (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej), prowadzi działalność gospodarczą na warunkach rynkowych, obsługuje zlecenia o charakterze stałym, jednorazowe, niepowtarzalne i nietypowe.

Źródła finansowania

PARTNERZY

Copyright @ 2020 Spółdzielnia socjalna BTW